Monitor overheidsinformatie 2021-2022 benchmark ministeries en dienstonderdelen

Deze rapportage toont aan de hand van een kleurenoverzicht hoe de ministeries en dienstonderdelen ervoor staan op 6 onderdelen van het beheer van overheidsinformatie. De kleurscores zijn berekend op basis van de ingevulde vragenlijst uit de monitor Overheidsinformatie 2021-2022 van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

Met de monitor bevraagt de Inspectie tweejaarlijks alle zorgdragers van de centrale overheid over de invulling van archiefwettelijke bepalingen. De vragen hebben onder andere betrekking op beleid, overzicht, bewaren en vernietigen, veiligheid en duurzaamheid. De kleurscores zijn gebaseerd op het toetsingskader 'Informatie van de centrale overheid'.

In de bijlage is de legenda tabel 6.1 Archivering websites en sociale media verduidelijkt (21-02-2023).