Monitor monumenten en archeologie 2017-2018 benchmark gemeenten

Tweejaarlijks worden alle Nederlandse gemeenten door de Erfgoedinspectie bevraagd over monumenten en archeologie. 

De vragen hebben betrekking op het gemeentelijk beleid, de uitvoering, toezicht en handhaving en actuele thema's zoals duurzaamheid. Hiermee geeft de inspectie vorm aan haar toezicht op het stelsel van de monumentenzorg in Nederland. Het landelijke beeld levert belangrijke gegevens op over de werking van het stelsel en kan op die manier een signalerende functie hebben.

Deze benchmark geeft een actueel overzicht hoe er op hoofdlijnen invulling wordt gegeven aan erfgoedtaken door de Nederlandse gemeenten. Vrijwel alle gemeenten (97%) hebben de vragenlijst 2017-2018 ingevuld. In deze publicatie worden de kleurindicaties getoond van alle gemeenten samen. Zo is per onderwerp te zien welke kleuren de gemeenten tezamen hebben gescoord. In de bijlage staat de integrale vragenlijst.