Monitor monumenten en archeologie 2019-2020 benchmark gemeenten gepubliceerd

Monitor monumenten en archeologie 2019-2020 benchmark gemeenten gepubliceerd

Deze benchmark gemeenten 2019-2020 geeft een actueel overzicht hoe er op hoofdlijnen invulling wordt gegeven aan erfgoedtaken door de Nederlandse gemeenten. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed bevraagt tweejaarlijks alle gemeenten op het gebied van archeologie en monumentenzorg. 

Respons van alle gemeenten

Alle 355 Nederlandse gemeenten hebben de vragenlijst 2019-2020 ingevuld. De respons is daarmee 100%. De vragen hebben betrekking op het gemeentelijk beleid, de uitvoering en toezicht en handhaving. De benchmark 2019-2020 is te vergelijken met de eerdere benchmarken 2015-2016 en 2017-2018 . De data geven de inspectie input voor de vierjaarlijkse De Staat van Overheidsinformatie en Erfgoed.

Decoratieve afbeelding

Kleuren indicatie taakuitvoering gemeenten

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft, op basis van de beantwoording van een selectie gesloten vragen, een kleurenrapportage opgesteld. Hierin zijn de antwoorden, die de gemeenten hebben gegeven, gewaardeerd met de kleuren groen, geel, oranje of rood. Er is hierbij geen rekening gehouden met eventuele relativerende toelichtingen. Deze kleuren geven een indicatie van de taakuitvoering door de gemeenten. De kleurenrapportage kan dan ook niet worden gezien als een formele beoordeling door de inspectie.

Uitgave van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Postbus 16478 | 2500 BL Den Haag |  https://www.inspectie-oe.nl