Start langlopend onderzoek beheer van de rijkscollectie door musea

Van het wereldberoemde schilderij ‘het meisje met de parel’ tot een van de oudste grasmaaiers van Nederland: de Nederlandse staat is eigenaar van een grote, gevarieerde en bijzondere verzameling objecten van culturele waarde. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed start een langlopend onderzoek naar het beheer van de rijkscollectie.

Echtpaar vanaf de rug gezien in het Mauritshuis in Den Haag

38 museale beheerders

In totaal zorgen 38 museale beheerders voor de rijkscollectie door voorwerpen te bewaren, te onderhouden en aan het publiek te tonen. Beheerders kunnen musea zijn als Het Mauritshuis en Paleis Het Loo, maar het kan ook gaan om instellingen zoals het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie en De Nederlandsche Bank.

Om te controleren of goed voor de rijkscollectie wordt gezorgd, gaat de Inspectie de komende vier jaar bij alle museale beheerders langs. Dit langlopende onderzoek volgt op een onderzoek naar het beheer van de rijkscollectie door andere organisaties, zoals de colleges van Staat en ministeries. Het rapport van dat onderzoek is in 2023 gepubliceerd.

Toetsingskader Toezicht beheer collecties Erfgoedwet museale beheerders

Met het langlopend onderzoek wil de Inspectie een actueel beeld krijgen van de manier waarop museale beheerders de rijkscollectie beheren en behouden. De Inspectie kijkt daarbij naar onderwerpen als beleid, toegankelijkheid, behoud, registratie en documentatie en veiligheidszorg voor de collectie. De Inspectie gebruikt hierbij het recent geactualiseerde toetsingskader Toezicht beheer collecties Erfgoedwet museale beheerders.

Rapport

Na het bezoek van de Inspectie krijgt elke beheerder een rapport met bevindingen, dat ook gepubliceerd zal worden. Als alle museale beheerders zijn bezocht brengt de Inspectie een overkoepelend rapport uit met aanbevelingen.