Rapport Beheer rijkscollectie door ministeries en colleges van Staat.

Rapport over onderzoek naar de kwaliteit van het beheer van de rijkscollectie door facilitaire dienstverleners, enkele ministeries die zelf beheren en de colleges van Staat.

Ministeries en colleges van Staat beheren de rijkscollectie die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in tijdelijk beheer heeft gegeven. De organisatie van het beheer door ministeries is sinds een aantal jaren voor een belangrijk deel gecentraliseerd bij vier facilitair concern-dienstverleners van de Rijksoverheid.