Onderzoek vernietiging adoptiedossiers Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden

De Inspectie onderzoekt de vernietiging van adoptiedossiers bij de Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (CA IKa).

Toepassing van de Archiefwet

Enkele mediaberichten wezen al op deze vernietiging, waaronder die van de NOS. De Inspectie begon haar onderzoek naar aanleiding van vragen van burgers over de vernietiging.

Het onderzoek zal ingaan op de vraag of de vernietiging plaatsvond conform de Archiefwet. De Inspectie zal de resultaten van het onderzoek delen met de vraagstellers en vervolgens publiceren in juni.