Rapport en publiekssamenvatting Vernietiging van adoptiedossiers. Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden, voorheen Directie Kinderbescherming. Rapport over de naleving van de Archiefwet bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Naar aanleiding van vragen van geadopteerden heeft de Inspectie onderzoek uitgevoerd naar de vernietiging van adoptiedossiers bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het rapport gaat over de naleving van de Archiefwet bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het onderzoek richtte zich op de vernietiging van dossiers van de Directie Kinderbescherming van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze directie voerde in het verleden een deel van de taken rond interlandelijke adoptie uit, die de Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden tegenwoordig uitvoert.

Rapport Vernietiging van adoptiedossiers

Het rapport gaat in op de volgende hoofdvragen:

  • Welke dossiers zijn vernietigd? Wanneer en hoe vond de vernietiging plaats?
  • Was de vernietiging conform de Archiefwet?

Publiekssamenvatting

In de daarnaast opgestelde publiekssamenvatting van dit rapport gaat de Inspectie kort in op de Archiefwet, om welke dossiers het gaat, de vernietiging, de rol van de Rijksarchiefinspectie, de gevolgen en de aanbevelingen.

Rapport en publiekssamenvatting zijn te downloaden als PDF.

Kamerbrief met beleidsreactie op Inspectierapport

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) heeft  op 2 oktober 2023 zijn beleidsreactie op het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/10/02/tk-beleidsreactie-op-inspectierapport-vernietiging-dossiers.

Deze pagina is bijgewerkt op 3 oktober 2023