Meer vaart nodig bij verbetering archivering OM

De Erfgoedinspectie heeft een vervolgonderzoek gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM) naar de opvolging van de aanbevelingen uit het rapport De waarde van archief (2015).

In dit rapport over het archiefbeheer van de ontnemingsschikking met Cees H. deed de inspectie de aanbeveling aan de minister van Justitie en Veiligheid om maatregelen te treffen rond informatiebeheer, toegankelijkheid, selectielijst  en sturing. Verbetering op deze punten is nodig om nieuwe archiefincidenten te voorkomen.

De Erfgoedinspectie concludeert dat het OM maatregelen heeft getroffen om de kwaliteit van de archivering van ontnemingsschikkingen te verbeteren, maar de opvolging van de aanbevelingen is nog niet gereed. Op grond van deze constatering is de aanbeveling aan de minister van Justitie en Veiligheid om nu vaart te zetten achter de afronding hiervan.