Inspectierapport opvolging aanbevelingen Openbaar Ministerie inzake de archivering van ontnemingsschikkingen

De Erfgoedinspectie heeft een onderzoek gedaan bij het Openbaar Ministerie  naar de opvolging van de aanbevelingen uit het rapport De waarde van archief (2015).

Het Openbaar Ministerie heeft maatregelen getroffen om de kwaliteit te verbeteren maar de opvolging van de aanbevelingen is nog niet gereed. De Erfgoedinspectie doet op grond van deze constatering aan de minister van Justitie en Veiligheid nu de aanbeveling om vaart te zetten achter de afronding hiervan.