De waarde van archief : rapport over de naleving van de Archiefwet 1995 in de zaak Cees H.

In het rapport concludeert de Erfgoedinspectie dat het archiefbeheer is verbeterd maar dat de geordende en toegankelijke staat van een ontnemingsschikkingsdossier nog steeds niet volledig gegarandeerd kan worden. De Erfgoedinspectie beveelt de minister aan maatregelen te treffen om het beheer van ontnemingsschikkingen te verbeteren op de punten van dossiervorming, toegankelijkheid en selectie.