Archiefwet

De Archiefwet 1995 regelt dat (delen van) overheidsarchieven na verloop van tijd openbaar worden voor burgers. Om te voorkomen dat die overheidsarchieven beschadigd raken of zelfs verloren gaan, stelt de wet eisen aan goed informatie- en archiefbeheer.

De Archiefwet 1995 slaat op archiefbescheiden vanaf het moment van ontstaan. De wet geldt dus voor de e-mail die u net namens uw organisatie heeft verzonden. Maar bijvoorbeeld ook voor eeuwenoude stadsrechten die in een archiefbewaarplaats worden bewaard.

Bepalingen uit de Archiefwet

De belangrijkste bepaling van de wet is dat overheidsorganen hun archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat moeten brengen en bewaren. Ook moeten ze zorgen voor de vernietiging van archiefbescheiden die daarvoor in aanmerking komen.

De Archiefwet 1995 bevat onder andere regels voor:

  • De materiële verzorging en toegankelijkheid van archiefbescheiden;
  • Het bewaren en vernietigen van archiefbescheiden;
  • Het vervangen van archiefbescheiden door reproducties (bijvoorbeeld een digitale drager);
  • Het uitlenen of in eigendom overdragen van archiefbescheiden;
  • Het overbrengen van archiefbescheiden naar een archiefbewaarplaats;
  • De openbaarheid van archiefbescheiden.

Zie: volledige tekst van de Archiefwet 1995

Zie: Memorie van toelichting Archiefwet 1995