Archiefbesluit

Het Archiefbesluit 1995 is de voornaamste uitvoeringsregeling van de Archiefwet. In deze wet wordt dit besluit aangeduid als 'algemene maatregel van bestuur'. In principe gaat het Archiefbesluit in op dezelfde onderwerpen als de Archiefwet 1995, maar het besluit geeft meer gedetailleerde regels.

U vindt in het besluit bijvoorbeeld:

  • Regels over het opstellen en vaststellen van selectielijsten;
  • Regels voor het vervangen van archiefbescheiden door reproducties;
  • Regels voor het in eigendom overdragen van overheidsarchieven ('vervreemding').

Daarnaast stelt het Archiefbesluit dat een overheidsorgaan over archiefbeheersregels moet beschikken. En over voldoende en goed opgeleid personeel voor het archiefbeheer. Ten slotte moet elk overheidsorgaan ook een archiefruimte hebben die aan alle eisen voldoet.

Zie: volledige tekst van het Archiefbesluit 1995

Zie: Tekst nota van toelichting Archiefbesluit 1995