De juiste papieren 1

In dit rapport staan de resultaten van de inspecties naar de organisatie, kwaliteit en voortgang bij het versneld wegwerken van de archiefachterstanden bij de departementen en hun (voormalige) buitendiensten.