De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed start met het onderzoek bij deelnemers programma 'Open op Orde'

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is in 2024 gestart met inspecties bij organisaties die deelnemen aan het programma 'Open op Orde'.

Met 'Open op Orde' wil de Rijksoverheid de informatiehuishouding verbeteren en transparanter maken. De Inspectie wil een beter beeld krijgen van hoe organisaties met hun informatiehuishouding omgaan.

Entree van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op de Prinses Beatrixlaan 2 in Den Haag

Inspectie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Vandaag start het onderzoek bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met als doel na te gaan hoe de Archiefwet wordt nageleefd. De Inspectie heeft hiervoor de komende  weken  gesprekken gepland bij deze Rijksdienst met verschillende functionarissen die betrokken zijn bij de informatiehuishouding zoals een recordmanager, de CIO, een manager informatievoorziening (IV) en een informatiearchitect.

Het onderzoek wordt op een later moment afgerond met een presentatie voor de RVO van de bevindingen. Vervolgens worden de bevindingen vastgelegd in een rapport met aanbevelingen dat gepubliceerd wordt op de website van de Inspectie.

Meer inspecties 'Open op Orde'

Vooruitlopend op deze inspectie is eerder een onderzoek uitgevoerd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierna volgen meer inspecties zoals bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat waar de Rijksdienst een onderdeel van is. Ook andere ministeries en buitendiensten, die deelnemen aan het programma 'Open op Orde', worden in de loop van dit jaar en 2025 bezocht. In het Werkprogramma 2023-2024 is meer te lezen over de achtergrond van deze inspecties.