Archeologische voorwerpen voor onderzoek aan Oekraïne overgedragen

Op maandag 26 november heeft de Erfgoedinspectie een aantal archeologische voorwerpen overgedragen aan de ambassadeur van Oekraïne in Nederland om ze in Kiev te laten onderzoeken. 

Decoratieve afbeelding
Foto van een archeologisch voorwerp dat door de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is overgedragen aan Oekraïne

Als uit het onderzoek blijkt dat de objecten tot het beschermde erfgoed van Oekraïne behoren of dat zij onrechtmatig uit Oekraïne werden geëxporteerd, kunnen de objecten definitief aan Oekraïne worden teruggegeven. De voorwerpen, waaronder pijl- en speerpunten, messen en een ring, waren eerder door de Nederlandse Douane onderschept. Ze waren vanuit Oekraïne verstuurd naar adressen in Nederland. De Nederlandse ontvangers van de voorwerpen hebben toegezegd aan een eventuele teruggave te willen meewerken.

Zowel Nederland als Oekraïne zijn partij bij het UNESCO-verdrag 1970 om illegale uitvoer, invoer en eigendomsoverdracht van cultuurgoederen tegen te gaan. Voor elke partijstaat bij dat verdrag geldt dat het op grond van de Erfgoedwet verboden is cultuurgoederen in Nederland in te voeren die in een partijstaat beschermd zijn en die illegaal uit dat land werden uitgevoerd. Voor archeologische voorwerpen is vrijwel altijd bijzondere toestemming nodig om ze te mogen uitvoeren, maar ook andere categorieën cultuurgoederen kunnen wettelijk beschermd zijn. In Nederland houden de Douane en de Erfgoedinspectie in samenwerking toezicht op het grensoverschrijdende verkeer in cultuurgoederen.

Decoratieve afbeelding
Directeur Erfgoedinspectie en de ambassadeur van Oekraïne na ondertekening.