Onderzoek duurzame digitale Rijkscollectie

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed doet onderzoek naar duurzame digitale rijkscollectie bij alle instellingen onder het toezicht. Dit onderzoek is een nulmeting. Het moet een totaalbeeld opleveren over stand van zaken van de digitale duurzaamheid en digitale toegankelijkheid van museale objecten en de informatie daarover bij musea.

Decoratieve afbeelding
Beeld: Kunstwerk "Lichtarcade" van Peter Struycken gefotografeerd door F. Eveleens (CC 3.0)

De digitalisering heeft onze wereld ingrijpend veranderd, ook de wereld de musea wordt hierdoor geraakt. De registratie is geautomatiseerd, er zijn websites waarbij iedereen 24 uur per dag toegang heeft tot de collectie, de administratie over de collectie wordt digitaler en er komen steeds meer digitale museale objecten in de Rijkscollecties.

Dergelijke nieuwe kunstvormen, geautomatiseerde registratie, digitale documentatie en online content stellen andere eisen aan het beheer en behoud dan in de analoge situatie. Om de duurzame digitale toegankelijkheid te vergroten zullen museale beheerders hiervoor doelstellingen en beleid moeten vastleggen. Daarnaast  moeten de beheerders kennis in huis hebben om  de digitale duurzaamheid en toegankelijkheid ook voor de toekomst te garanderen. Het is van groot belang dat de digitale collectie en de digitale informatie over de collecties ook op termijn beschikbaar blijft.

Het rapport wordt (afhankelijk van de ontwikkelingen rond COVID-19) afgerond in het eerste kwartaal van 2021 en zal worden aangeboden aan de Minister van OCW. Daarna wordt deze met zijn reactie openbaar gemaakt op de website van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.