Factsheet 5 Certificering in de archeologie en de Inspectie

Dit is de vijfde factsheet in een serie van zes die de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed uitbrengt over de certificering binnen de archeologie. 

Certificering in de archeologie en de Inspectie

Na de invoering van de verplichte certificering heeft de Inspectie twee jaar lang geen veldwerkprojecten bezocht: een zogenaamde ‘inspectiepauze’, om het certificeringsproces ongestoord te laten verlopen.

Maar sinds eind 2018 is de Inspectie weer in het veld om ‘reality checks’ te doen. Wat heeft zij daar gezien? En is dat vergelijkbaar met wat de certificerende instellingen in het veld constateren?

Lees meer in deze vijfde factsheet over:

  • de reality checks;
  • de afwijkingen;
  • de vergelijking met audits.
Certificering en de Inspectie. Wat ziet de Inspectie na vier jaar?