Factsheets over de certificering binnen de archeologie

Dit is de eerste factsheet in een serie van zes die de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed uitbrengt over de certificering binnen de archeologie. 

Certificering en de rol van de Inspectie, factsheet Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed | februari 2022

Bevindingen over vier jaar certificering

Sinds de invoering van de Erfgoedwet in 2016 houdt de Inspectie toezicht op de werking van het certificeringstelsel voor het doen van opgravingen. Deze factsheet maakt deel uit van een reeks analyses waarin de Inspectie haar bevindingen presenteert over de eerste vier jaar van de certificering (2016-2020). In iedere factsheet komt een aspect van het stelsel aan de orde.

Certificering en de rol van de Inspectie

Lees meer in deze eerste factsheet Certificering en de rol van de Inspectie over:

  • certificeringssysteem
  • rol van de Inspectie
  • informatieverzameling
  • toezicht Erfgoedwet