Een dementerende overheid 2.0?

Een analyse van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de informatiehuishouding bij het Rijk 15 jaar na “Een dementerende overheid?” 

In deze publicatie wordt eerst de situatie rond informatiehuishouding geschetst. Vervolgens worden de problemen, de risico’s die daardoor optreden en de oorzaken daarvan beschreven. De notitie sluit af met zes verbetervoorstellen en met een reflectie op de positie van het toezicht.

Decoratieve afbeelding
Afbeelding: Een dementerende overheid 2.0? 15 jaar informatiehuishouding bij het Rijk, Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed