Monitor Erfgoedinspectie monumenten en archeologie 2015 -2016

De Monitor Erfgoedinspectie 2015-2016 is een kleurenrapportage, waarmee tweejaarlijks de stand van zaken op het gebied van monumenten en archeologie bij gemeenten in beeld wordt gebracht. Hiermee geeft de Erfgoedinspectie vorm aan haar toezicht op het stelsel van de monumentenzorg in Nederland. Het landelijke beeld levert belangrijke gegevens op over de werking van het stelsel en kan op die manier een signalerende functie hebben. 

In deze monitor 2015-2016 staat een benchmark van de gemeenten (respons 92%) op geselecteerde onderdelen van de gemeentelijke taken op het gebied van de (archeologische) monumentenzorg.