Toetsingskader Archeologische depots

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed maakt bij de uitoefening van haar toezichtstaak gebruik  van  dit 'Toetsingskader Archeologische depots'. In dit toetsingskader is uitgewerkt hoe zij invulling geeft aan haar toezicht op provinciaal archeologische depots ten aanzien van het behoud en de toegankelijkheid van archeologische vondsten en documentatie. Het toetsingskader hangt nauw samen met het algemene toezichtkader van de Inspectie.