Samenwerking bij berging scheepswrak

De vondst van het 16e-eeuwse scheepswrak met koperlading, die gisteren bekend werk gemaakt, is een mooi voorbeeld van goede samenwerking tussen de betrokken partijen.

Foto van de presentatie van overblijfselen van een scheepswrak bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op de voorgrond verschillende  persfotografen die een foto maken van de directeur van de Rijksdienst en Minister van Engelshoven (OCW).

Bij de berging van containers van de MS Zoe zou, ondanks diverse voorzorgsmaatregelen, ook cultureel erfgoed geraakt kunnen worden. Rijkswaterstaat (RWS) heeft hier van te voren rekening mee gehouden. In overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, heeft RWS hierover afspraken gemaakt met de bergers. Zo was voor iedereen duidelijk hoe te handelen wanneer, tegen de bedoelingen in, niet alleen containers, maar ook resten van scheepswrakken naar boven zouden komen.

Al het materiaal dat vanuit zee in Nederland aan land wordt gebracht moet door de douane worden beoordeeld. Omdat het hier een uitzonderlijke, historisch waardevolle koperlading betrof, heeft de Inspectie geholpen bij het vinden van de passende procedure voor de afhandeling van dit erfgoed.

Toezicht op maritiem erfgoed

De Inspectie houdt onder andere toezicht op een zorgvuldige omgang met het maritieme erfgoed op de bodem van de Waddenzee en van de Noordzee en volgt aandachtig de activiteiten die rond scheepswrakken ontplooid worden.