Meer aandacht voor handhaving op zee

Scheepswrakken zijn verbonden met de dramatiek van redding en ondergang. En een intact scheepswrak op de bodem van de zee, met zijn uitrusting en resten van de lading spreekt enorm tot de verbeelding. Bovendien komt op veel wrakken de flora en fauna van de zee bijzonder fraai tot ontwikkeling.

Infographic over maritieme archeologie voor sport- en amateurduikers. Er wordt verbeeld wat wel en wat niet mag. Er mag onder water geen erfgoed verplaatst of meegenomen worden. Je mag erfgoed wel fotograferen, opmeten en in kaart brengen mits je dit rapporteert aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.  Het toezicht op maritieme archeologie wordt uitgevoerd door een Bijzonder Opsoringambtenaar van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

Wrakken zijn dan ook geliefd bij sportduikers: het duiken is een bijzondere manier om het erfgoed te beleven. Regelmatig worden er ook nieuwe ontdekkingen gedaan door sportduikers die onze kennis over het erfgoed vergroten. Helaas zijn er ook duikers, en zelfs bergers, die hun eigen belang hoger stellen dan de gemeenschappelijke zorg voor de overblijfselen uit ons verleden. Zij nemen souvenirs mee of plunderen zelfs een wrak. Maar het meenemen van spullen onder water is niet toegestaan.

Met de inwerkingtreding van de Erfgoedwet op 1 juli 2016 is de regelgeving voor de omgang met erfgoed onder water aangescherpt. Het opsporen, onderzoeken of verwerven van cultureel erfgoed onder water is verboden zonder certificaat, wanneer hierdoor verstoring of gehele of gedeeltelijke verplaatsing of verwijdering van cultureel erfgoed optreedt. Daarbij speelt geen rol meer of de bodem wel of niet verstoord wordt. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (voorheen Erfgoedinspectie)  werkt voor het toezicht samen met de Douane, de Politie en het Kustwachtcentrum. Bovendien kunnen de opsporingsambtenaren van de Inspectie (BOA) onderzoek doen naar strafbare feiten.