Rapport 'Een lappendeken. Zicht op toezicht door provincies.'

Op verzoek van de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed onderzocht hoe de provincies anno 2020 invulling geven aan het interbestuurlijk toezicht (IBT) op erfgoed. 

In het rapport 'Een lappendeken. Zicht op toezicht door provincies.' wordt naast een samenvatting de resultaten beschreven van de bevraging van de provincies over hun toezicht op erfgoed (monumenten en archeologie). Naast een overkoepelende landelijk overzicht is per provincie een korte weergave gegeven van hun  invulling op het IBT-domein erfgoed op basis van de ingevulde vragenlijst en de bureauanalyse van de provinciale websites.

Decoratieve afbeelding
Afbeelding voorkant rapport 'Een lappendeken. Zicht op toezicht door provincies.'