De juiste papieren 3

In 2018 heeft de Inspectie een nadere inventarisatie uitgevoerd naar achterstanden bij zbo’s en publiekrechtelijke beroeps- en bedrijfsorganen (pbo-organen). Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de rapportages van de Monitor overheidsinformatie 2017-2018 . De opgegeven achterstanden waren niet van dusdanige aard dat een algemene inspectie naar papieren achterstanden is uitgevoerd. De Inspectie heeft in 2019 enkele individuele organisaties om nadere informatie gevraagd of geïnspecteerd.

Het verslag ‘De juiste papieren 3’ geeft inzicht in de analyse van de resultaten uit de monitor en de interventies die hieruit zijn voortgekomen.