De juiste papieren 2 - Tweede verslag van het toezicht op het bewerken van de departementale archiefachterstanden

De Erfgoedinspectie heeft bij 11 ministeries de wijze onderzocht waarop ieder ministerie zijn werkzaamheden en verantwoordelijkheden voor het wegwerken van de papieren achterstanden intern heeft georganiseerd. En of deze inrichting voldoende bijdraagt aan het tijdig wegwerken van de achterstanden. Verder heeft de inspectie de samenwerking tussen de ministeries en de ketenpartners Doc-Direkt en het Nationaal Archief getoetst.