Inspectierapport perscollectie van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Dit is het inspectierapport over de perscollectie van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. In de periode 2017-2018 inspecteert de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed 7 museale instellingen die voor het eerst onder haar toezicht staan. Het betreft museale instellingen met een andere collectie dan rijkscollectie en die op grond van de Erfgoedwet voor het beheer van hun collectie subsidie ontvangen van het ministerie van OCW. Dit betreft onder andere de collectie van het voormalig Persmuseum, dat in 2017 is gefuseerd met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.