Aanbiedingsbrief inspectierapport perscollectie van het Nederlands instituut voor beeld en geluid

Dit is de aanbiedingsbrief bij het inspectierapport over de perscollectie van het Nederlands instituut voor beeld en geluid. In de periode 2017-2018 inspecteert de Erfgoedinspectie 7 museale instellingen die voor het eerst onder haar toezicht staan. Het betreft museale instellingen met een andere collectie dan rijkscollectie en die op grond van de Erfgoedwet voor het beheer van hun collectie subsidie ontvangen van het ministerie van OCW. Het Nederlands instituut voor beeld en geluid is een van deze instellingen.