Risicovolle organisaties - een onderzoeksverslag

In het inspectieprogramma ‘risicovolle organisaties’ is met behulp van de resultaten van de Monitor Overheidsinformatie 2017-2018 een analyse gemaakt van de meest risicovolle organisaties. Dit onderzoeksverslag geeft inzicht in de wijze waarop de resultaten van de Monitor zijn geanalyseerd en welke interventies vervolgens gekozen zijn voor de doelgroepen.