Samenwerking CIO Rijk en Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

De CIO Rijk is verantwoordelijk voor de coördinatie en kaderstelling op de informatiehuishouding en de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is verantwoordelijk voor het toezicht op het informatiebeheer bij de centrale overheid.

Om ervoor te zorgen dat de organisaties elkaar aanvullen en versterken, hebben zij afspraken gemaakt over samenwerking. De afspraken gelden voor de periode 12 april 2023 tot 12 april 2027, zo nodig met tussentijdse aanpassingen met wederzijds goedbevinden.

Ondertekening door CIO Rijk en hoofdinspecteur Overheidsinformatie in kantoorruimte Hoftoren Den Haag