Afspraken samenwerking CIO Rijk en Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Vandaag hebben de CIO Rijk en de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed afspraken gemaakt voor samenwerking voor de komende 4 jaar.

Overhandiging afspraken samenwerking door CIO Rijk Lourens Visser en hoofdinspecteur Overheidsinformatie Olaf Andersen in kantoorruimte Hoftoren Den Haag

De CIO Rijk is verantwoordelijk voor de coördinatie en kaderstelling op de informatiehuishouding en de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is verantwoordelijk voor het toezicht op het informatiebeheer bij de centrale overheid. Om ervoor te zorgen dat de organisaties elkaar aanvullen en versterken, hebben zij afspraken gemaakt over samenwerking.

De afspraken gelden voor de periode 12 april 2023 tot 12 april 2027, zo nodig met tussentijdse aanpassingen met wederzijds goedbevinden. De afspraken gaan over het zoveel mogelijk delen van informatie, het beperken van onderzoekslast en ontwikkelen en delen van kennis. Dit voorkomt dubbele uitvragen, versterkt de informatiepositie en zorgt voor de juiste afstemming