Toetsingskader Informatie van de centrale overheid

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed maakt bij de uitoefening van haar toezichtstaak gebruik  van  dit 'Toetsingskader Informatie van de centrale overheid'. In dit toetsingskader is uitgewerkt hoe zij invulling geeft aan haar toezicht op de informatiehuishouding van het Rijk. Het toetsingskader hangt nauw samen met het algemene toezichtkader van de Inspectie.

Deze pagina is bijgewerkt 27 mei 2024.