Werkprogramma 2011

In het werkprogramma 2011 wordt toegelicht hoe de Erfgoedinspectie haar toezicht zal vormgeven voor dit jaar. Prioriteiten worden daarin benoemd en te verwachten resultaten worden beschreven. In het jaarverslag 2011 legt de Erfgoedinspectie verantwoording af over de uitvoering van het dit werkprogramma.