Jaarverslag 2011

In het jaarverslag 2011 legt de Erfgoedinspectie verantwoording af over de uitvoering van het werkprogramma 2011. Bovendien worden de belangrijkste ontwikkelingen beschreven met betrekking tot de velden waar toezicht op wordt gehouden.