Brochure Invoer en uitvoer van Cultuurgoederen

In de Europese Unie bestaan al sinds 1993 bepalingen over de uitvoer van cultuurgoederen. Sinds 2009 is Nederland ook gebonden aan mondiale regelgeving met het UNESCO-verdrag 1970. De regels voor in- en uitvoer gelden ook bij koop en verkoop via het internet en de post. Overtreedt u ze, dan riskeert u in bewaring neming en boetes.

De brochure over de in- en uitvoer van cultuurgoederen is aangepast aan de Erfgoedwet (juli 2016). Deze brochure is ook in het Engels beschikbaar. Hier leest waar u op bijvoorbeeld op moet letten bij de aan- of verkoop van cultuurgoederen en hoe u een uitvoervergunning kunt aanvragen.