Brochure Invoer en uitvoer van Cultuurgoederen

In de brochure invoer en uitvoer cultuurgoederen staat overzichtelijk vermeld waar rekening mee te houden. Zoals bij de uitvoer van cultuurgoederen uit een lidstaat van de Europese Unie. En ook waar op te letten bij de aan- of verkoop van cultuurgoederen en hoe een uitvoervergunning  aan te vragen.

De brochure biedt meer achtergondinformatie rondom dit onderwerp. Zoals dat de Europese Unie sinds 1993 bepalingen kent over de uitvoer van cultuurgoederen. Vanaf 2009 is Nederland ook gebonden aan mondiale regelgeving met het UNESCO-verdrag 1970. De regels voor in- en uitvoer gelden ook bij koop en verkoop via het internet en de post. Bij een overtreding is het risico dat het  object in bewaring wordt genomen en de kans op een boete.

Lees daarom de tips waar op te letten bij aanschaf/verkoop van cultuurgoederen en hoe zorgvuldig te handelen. Deze brochure is te downloaden en ook in het Engels beschikbaar.

De Nederlandse en de Engelstalige brochure is bijgewerkt september 2022.

Let op: Sinds 1 januari 2022 zijn de GN-codes gewijzigd. Deze codes worden wereldwijd gebruikt om het internationale handelsverkeer te vergemakkelijken. Deze bijgewerkte brochure (september 2022) bevat de nieuwe GN-codes.