Modelformulier registratie cultuurgoederen

Voorbeeld van een Modelformulier voor de beschrijving van cultuurgoederen. Dit formulier kan behulpzaam zijn als u aangifte wilt doen van vermissing of diefstal van cultuurgoederen bij de politie. Zorg voor een goede foto en objectomschrijving van het voorwerp zodat de informatie zo nodig kan worden opgenomen in (inter)nationale databases van gestolen cultuurgoederen.