Modelformulier registratie cultuurgoederen

Modelformulier voor de beschrijving van cultuurgoederen. Komt van pas bij vermissing of diefstal.