Brief aan het Ministerie van Defensie over beheer van de rijkscollectie

Bij het ministerie van Defensie zijn in 2022 tekortkomingen vastgesteld in het beheer van de rijkscollectie. Begin 2024 is vastgesteld dat het ministerie het beheer van de rijkscollectie in de organisatie heeft geborgd. De getroffen maatregelen geven de Inspectie het vertrouwen dat deze leiden tot een verbetering van het beheer. 

In onderstaande briefwisseling tussen het Ministerie van Defensie en de Inspectie wordt dit toegelicht.