Brief bevindingen opvolging aanbevelingen rapport De archivering van chatberichten bij het Ministerie van Algemene Zaken

In september 2023 heeft de Inspectie een voortgangsgesprek gevoerd over haar rapport over de archivering van chatberichten door het ministerie van Algemene Zaken (3-10-2022). 

In deze brief plaatst de Inspectie het ministerie van Algemene Zaken onder verlengd toezicht en verzoekt het ministerie voor 1 mei 2024 de Inspectie een nieuwe update te geven over de opvolging van de aanbevelingen uit het rapport. 

De brief bevat ook een overzicht van de aanbevelingen van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed aan de minister van Algemene Zaken en in hoeverre deze aanbevelingen zijn opgevolgd door het ministerie van Algemene Zaken.