Reactie Minister van Financiën rapport Toeslagen

Reactie Minister van Financiën op het inspectierapport De informatiehuishouding bij Toeslagen over de naleving van de Archiefwet.