Reactie op het actieplan Nederlands Fotomuseum

Naar aanleiding van de motie van het Tweede Kamerlid Geluk-Poortvliet (CDA) van 4 juli 2019 geeft de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed een reactie op het actieplan van het Nederlands Fotomuseum (maart 2019). Het actieplan richt zich op het projectmatig wegwerken van achterstanden in het beheer en de ontsluiting van de huidige collectie en op structurele voorzieningen om de snel groeiende collectie te kunnen beheren.

De minister van OCW heeft de nota na de Tweede Kamer gestuurd en gaat in de Kamerbrief stand van zaken moties en toezeggingen cultuur (11 november 2019) op de nota in.