Inspectierapport Nederlands Fotomuseum

Dit is het inspectierapport over het Nederlands Fotomuseum. In de periode 2017-2018 inspecteert de Erfgoedinspectie 7 museale instellingen die voor het eerst onder haar toezicht staan. Het betreft museale instellingen met een andere collectie dan rijkscollectie en die op grond van de Erfgoedwet voor het beheer van hun collectie subsidie ontvangen van het ministerie van OCW. Het Nederlands Fotomuseum is een van deze instellingen.

Hoort bij