Monitor monumenten en archeologie 2021-2022 benchmark gemeenten gepubliceerd

Ruim 47% van de gemeenten bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet met het opstellen van een omgevingsvisie. 90% hiervan blijkt erfgoed mee te nemen in deze visie. Tegelijkertijd is er een stijging waarneembaar van gemeenten die aangeven onvoldoende toegerust te zijn voor het werk dat op hen afkomt. Dit geldt inmiddels voor de helft van alle gemeenten. Dit blijkt uit de nieuwste monitor 2021-2022 benchmark gemeenten van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

Actueel overzicht erfgoedtaken door gemeenten

Deze benchmark geeft een actueel overzicht hoe er op hoofdlijnen invulling wordt gegeven aan erfgoedtaken door de Nederlandse gemeenten. De Inspectie  bevraagt tweejaarlijks alle gemeenten op het gebied van archeologie en monumenten. De vragen hebben betrekking op beleid, uitvoering en toezicht en handhaving. Met het oog op de geplande invoering van de Omgevingswet (1 januari 2024) zijn er vragen toegevoegd.

De vragenlijst is opgesteld in samenwerking met het ministerie van OCW en in afstemming met o.a. de Federatie Grote Monumentengemeenten, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg.

Benchmark gemeenten 2021-2022

De Inspectie heeft op basis van een selectie van vragen deze benchmark gemeenten opgesteld. Zo is per onderwerp te zien wat de gemeenten tezamen hebben ingevuld. De kleuren geven een indicatie van de taakuitvoering door de gemeenten en is geen formele beoordeling. 342 gemeenten van de 345 hebben de vragenlijst 2021-2022 ingevuld. De respons is daarmee 99%. De benchmark is als PDF te downloaden

Monitor gegevens openbaar

Naast de benchmark zijn de monitorgegevens openbaar en gepubliceerd op de website van de Inspectie. In de monitordatabank van de Inspectie staan alle gegevens op een rij. Ook zijn deze keer de antwoorden van iedere gemeente afzonderlijk gepubliceerd.