Rapporten over archeologisch onderzoek

Als ergens in Nederland archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd, is het verplicht om binnen twee jaar na afronding van dat onderzoek een rapport uit te brengen met de resultaten. Dat is zo geregeld in de Erfgoedwet. Het archeologisch erfgoed is immers van ons allemaal, en onderzoeksresultaten van opgravingen moeten daarom voor iedereen beschikbaar zijn.

Elk rapport moet in ieder geval geleverd worden aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, aan het archeologisch depot  waar de vondsten en documentatie bewaard worden, en aan de gemeente waar het archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden.

Wilt u weten wat de resultaten zijn van archeologisch onderzoek bij u in de buurt?

Vaak kunt u de rapporten opvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of downloaden via NARCIS. NARCIS is een grote nationale portal die toegang geeft tot heel veel wetenschappelijk onderzoek. Archeologen hebben besloten hun onderzoeksgegevens hierin op te slaan. Ook de rapporten zijn hier opgeslagen en zijn via deze portal digitaal beschikbaar.

U kunt natuurlijk ook een bezoekje brengen aan het archeologische depot van de provincie of de gemeente waar de vondsten en de documentatie van het onderzoek liggen opgeslagen. Daar is ook altijd een rapport van het onderzoek aanwezig. Sommige provincies gemeenten hebben de rapporten bovendien op een eigen website voor archeologie gezet.

Ten slotte is het vaak mogelijk een rapport te kopen bij de opgravingsinstantie die het archeologische onderzoek heeft uitgevoerd. Soms is het alleen digitaal verkrijgbaar, maar als het om grote opgravingen gaat, of bijzonder onderzoek, dan is vaak ook een mooi gedrukt exemplaar te koop.