Procedure bij ontdekking mogelijk onrechtmatig uitgevoerde cultuurgoederen

Vermoedt de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed dat een cultuurgoed illegaal is ingevoerd? Dan volgt zij een procedure om erachter te komen of dat echt zo is. Ook beschrijft die procedure hoe het cultuurgoed weer terug kan keren naar het land van herkomst.