Benchmark 2021-2022 Professionele organisaties voor monumentenbehoud

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed bevraagt tweejaarlijks alle professionele organisaties voor monumentenbehoud op het gebied van monumentenbezit, kwaliteitsborging, financiën en de staat van de monumenten. Alle 27 organisaties hebben de vragenlijst 2021-2022 ingevuld.

In deze publicatie is met kleurindicaties per onderwerp te zien hoe de organisaties tezamen invulling hebben gegeven aan deze criteria. Het betreft een indicatie van de taakuitvoering, maar is geen formele beoordeling door de Inspectie. Daarnaast geeft deze uitgave een vergelijking van de monitors van 2017-2018, 2019-2020 en 2021-2022. De methodiek is over deze jaren nagenoeg hetzelfde gebleven, waardoor de resultaten vergelijkbaar zijn.