E-mailarchivering monitor overheidsinformatie 2021-2022

De publicatie laat de resultaten zien van hoe 287 zorgdragers van de centrale overheid om gaan met de archiefwettelijke bepalingen. De vragen gaan over hoe deze organisaties nu hun e-mail archiveren. Maar ook over de implementatie van recent centraal ontwikkeld beleid voor e-mailarchivering. In de vorm van grafieken wordt met een korte analyse een toelichting gegeven op de antwoorden die door de organisaties zijn gegeven.