Benchmark overheidsinformatie ministeries gepubliceerd

Voor het eerst is de monitor overheidsinformatie 2019-2020  benchmark ministeries gepubliceerd door de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

Actueel beeld beheer overheidsinformatie

De benchmark 2019-2020 laat aan de hand van kleurscores zien hoe de 12 ministeries en 59 dienstonderdelen gezamenlijk er voor staan op 6 onderdelen van het beheer van overheidsinformatie. Het geeft een actueel beeld hoe het is gesteld op het gebied van beleid, overzicht, bewaren en vernietigen, veiligheid en duurzaamheid. In deze benchmark wordt ook een vergelijking gemaakt met de uitkomsten van de monitor 2017-2018. Zo is het mogelijk om overeenkomsten en verschillen te zien van alle ministeries bij elkaar.

decoratieve afbeelding
Afbeelding: Monitor overheidsinformatie 2019-2020 benchmark ministeries

Instrument voor zelfevaluatie ministeries

De benchmark komt tot stand op basis van de antwoorden die gegeven zijn door de ministeries en de afzonderlijke dienstonderdelen. Zij ontvangen iedere twee jaar een vragenlijst van de Inspectie. Met deze monitor bevraagt de Inspectie alle zorgdragers van de centrale overheid over de invulling van de archiefwettelijke bepalingen. Ieder zorgdrager ziet dan, in de rapportage die ze hebben ontvangen op basis van de antwoorden, waar het goed gaat en waar mogelijk ruimte is voor verbeteringen. De kleurscores zijn gebaseerd op het toetsingskader Informatie van de centrale overheid. De monitor is niet een formele beoordeling van de Inspectie maar is vooral bedoeld als instrument voor zelfevaluatie.