Nieuws van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

In deze nieuwsbrief van de Inspectie drie nieuwe berichten die recent zijn gepubliceerd op haar website.

De Staat van Overheidsinformatie en Erfgoed

Op de website is de ‘Staat van Overheidsinformatie en Erfgoed’ gepubliceerd. Hierin blikt de Inspectie terug op wat zij de afgelopen vier jaar gezien en geconstateerd heeft. Ook wordt vooruit gekeken naar te verwachten ontwikkelingen en de rol van de Inspectie hierbij. 

Toen wij deze ‘Staat van Overheidsinformatie en Erfgoed’ begin dit jaar afmaakten, was er van een corona-uitbraak in Nederland nog geen sprake. Deze publicatie is dan ook gebaseerd op de bevindingen tot en met 2019. Intussen ziet de wereld er voor een groot deel van ons toezichtveld heel anders uit. Het stijgende aantal museumbezoekers, de massale belangstelling voor Open Monumentendag zijn nu fenomenen die in goede banen geleid moeten worden om tegemoet te komen aan de 1,5 meter samenleving. Aan de andere kant zijn alle ogen nu nóg meer gericht op de digitale mogelijkheden voor de toegankelijkheid van erfgoed en overheidsinformatie. De vraagstukken die dit oplevert aangaande beheer, behoud en toegankelijkheid die in de ‘Staat van Overheidsinformatie en Erfgoed’ benoemd worden, hebben daarmee niet aan actualiteit ingeboet.

In deze tijden, waarin iedereen noodzakelijkerwijs reflecteert op de toekomst en ieders rol daarin, hopen wij dat de ‘Staat van Overheidsinformatie en Erfgoed’ uitnodigt tot reflectie op het belang van toegankelijke overheidsinformatie en de zorg voor het erfgoed.

De Staat van Overheidsinformatie en Erfgoed

Decoratieve afbeelding

Jaarverslag 2019 Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft het verslag over het toezicht van 2019 gepubliceerd. In dit verslag legt de Inspectie verantwoording af over het eerste jaar van het werkprogramma van de Inspectie 2019-2020 “Overheidsinformatie en erfgoed beschikbaar voor iedereen".

Jaarverslag 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer

Het verslag 2019 verschijnt als online magazine en is door minister Engelshoven, mede namens minister Slob, aangeboden aan de Tweede Kamer. Het verslag is ook te downloaden in pdf.

Jaarverslag 2019 Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Bezoek geactualiseerde website en register nationaal beschermde cultuurgoederen

De website over de in Nederland beschermde cultuurgoederen is vernieuwd. Ook het register beschermde cultuurgoederen en verzamelingen is vanaf nu helemaal actueel en de moeite waard om te bekijken.

Verbeterde informatie register

Op de website van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is vernieuwde informatie over het register beschermde voorwerpen en verzamelingen en een aantal regels en tips voor huidige eigenaren te vinden. Hiermee is de informatievoorziening over de nationaal beschermde cultuurgoederen zichtbaar verbeterd.

Compleet overzicht beschermde voorwerpen

Het register beschermde cultuurgoederen en verzamelingen (Wbc-register) bevat een overzicht van de in Nederland wettelijk beschermde cultuurgoederen die onder de Erfgoedwet (voorheen Wet tot behoud van Cultuurbezit) vallen. Deze zijn eigendom van particulieren, verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen en zijn vaak niet toegankelijk voor publiek. Het Kunkels orgel staat bijvoorbeeld op deze lijst en is daarentegen wel te bewonderen in het Draaiorgelmuseum in Haarlem.

De afgelopen maanden zijn in het register van ieder beschermd voorwerp de gegevens gecontroleerd en indien nodig aangevuld. Ook is het register verrijkt met afbeeldingen. Het resultaat is een compleet overzicht dat via de website voor iedereen toegankelijk is.

Bezoek geactualiseerde website en register nationaal beschermde cultuurgoederen

Afbeelding van het Kunkelsorgel uit Haarlem
Beeld: Draaiorgelmuseum Haarlem

Uitgave van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Postbus 16478 | 2500 BL Den Haag |  https://www.inspectie-oe.nl