De Staat van Overheidsinformatie en Erfgoed

Op de website is de ‘Staat van Overheidsinformatie en Erfgoed’ gepubliceerd. Hierin blikt de Inspectie terug op wat zij de afgelopen vier jaar gezien en geconstateerd heeft. Ook wordt vooruit gekeken naar te verwachten ontwikkelingen en de rol van de Inspectie hierbij. 

Decoratieve afbeelding
Afbeelding detail infographic van De Staat van Overheidsinformatie en Erfgoed

Vier jaar inspecties, themaonderzoeken en twee monitoredities maakt inzichtelijk hoe het toezichtveld ervoor staat. De Staat van Overheidsinformatie en Erfgoed is een uitnodiging tot reflectie.

Toen wij deze ‘Staat van Overheidsinformatie en Erfgoed’ begin dit jaar afmaakten, was er van een corona-uitbraak in Nederland nog geen sprake. Deze publicatie is dan ook gebaseerd op de bevindingen tot en met 2019. Intussen ziet de wereld er voor een groot deel van ons toezichtveld heel anders uit. Het stijgende aantal museumbezoekers, de massale belangstelling voor Open Monumentendag zijn nu fenomenen die in goede banen geleid moeten worden om tegemoet te komen aan de 1,5 meter samenleving. Aan de andere kant zijn alle ogen nu nóg meer gericht op de digitale mogelijkheden voor de toegankelijkheid van erfgoed en overheidsinformatie. De vraagstukken die dit oplevert aangaande beheer, behoud en toegankelijkheid die in de ‘Staat van Overheidsinformatie en Erfgoed’ benoemd worden, hebben daarmee niet aan actualiteit ingeboet.

In deze tijden, waarin iedereen noodzakelijkerwijs reflecteert op de toekomst en ieders rol daarin, hopen wij dat de ‘Staat van Overheidsinformatie en Erfgoed’ uitnodigt tot reflectie op het belang van toegankelijke overheidsinformatie en de zorg voor het erfgoed.

Klik hier om de Staat van Overheidsinformatie en Erfgoed te bekijken