Uitbreiding bescherming Oekraïens cultureel erfgoed

Het is verboden handel te voeren in cultureel erfgoed dat onrechtmatig uit Oekraïne is weggehaald. Deze extra maatregel is op 24 juni 2024 opgenomen in de sancties tegen Rusland. Dit verbod werkt terug tot en met 1 maart 2014. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt toezicht op deze maatregel.

De Rijks inspectie terminal op de Maasvlakte en de douane controle loods met op de achtergrond kranen.

Nieuw sanctiepakket tegen Rusland

Op 24 juni 2024 heeft de Europese Unie (EU) een nieuw (14de) sanctiepakket aangenomen tegen Rusland. De sancties hebben als doel de Russische oorlogsindustrie af te remmen en de Russische staatsinkomsten die gebruikt worden voor oorlogsvoering te verminderen. Ook komen er extra maatregelen tegen het omzeilen van sancties.

Nadere beperking in handel Oekraïens erfgoed

In het 14de sanctiepakket is een bepaling  opgenomen gericht tegen de handel in cultureel erfgoed dat onrechtmatig uit Oekraïne is weggehaald (artikel 3 tervicies Verordening 833/2014). Het verbod ziet op aankoop, invoer, overdracht, verkoop, levering en uitvoer van cultuurgoederen en andere voorwerpen van archeologisch, cultureel, zeldzaam of religieus belang uit Oekraïne. Deze handelingen zijn verboden indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat deze goederen Oekraïne hebben verlaten zonder toestemming van de eigenaar of in strijd met Oekraïens of internationaal recht. Het verbod geldt niet voor goederen die aantoonbaar voor 1 maart 2014 uit Oekraïne zijn uitgevoerd.

Samenloop met UNESCO-verdrag 1970

Naast het verbod biedt ook het UNESCO-verdrag 1970 bescherming. Op basis van dat verdrag is het verboden om onrechtmatig uit Oekraïne uitgevoerde cultuurgoederen in Nederland binnen te brengen vanaf 1 juli 2009. Dit laatste verbod is vastgelegd in artikel 6.3 van de  Erfgoedwet waarin het UNESCO-verdrag 1970 is geïmplementeerd (link naar Ew: wetten.nl - Regeling - Erfgoedwet - BWBR0037521 (overheid.nl).

Verwijzing naar het sanctiepakket en achtergrondinformatie

Hieronder een verwijzing naar het sanctiepakket en achtergrondinformatie.

Bij vragen of wanneer er een vermoeden is dat voorwerpen afkomstig uit Oekraïne zich onrechtmatig op Nederlands grondgebied bevinden, kan er contact worden opgenomen via de contactpagina van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed: https://www.inspectie-oe.nl/contact